Discovery2WIN

Teamwork In The Office

Till anmälningssidan

 

 • Säkra din plats idag - begränsat med platser!
 • Pris för två dagar 9.900 kr, inklusive mat och fika
 • Utbildningen sker på svenska av vår mycket erfarna utbildningsledare
 • Fri avbokning fram till 2 veckor innan startdatum

Discovery2WIN!

Utbildningsbeskrivning

Detta är en kurs som syftar till att effektivisera och förbättra färdigheterna och verktygen vid analys av ett prospects behov. En ”discovery” är metoden för hur man på ett effektivt sätt genomför en analys i syfte att skapa bra demonstrationer och lösningsförslag.
Du kommer att arbeta med en uppsättning verktyg och metoder som du kan använda i praktiken direkt efter kursen oavsett om du är en expert eller nybörjare när det gäller att analysera behov i ett företags eller organisations verksamhet.

Utbildningen riktar sig till

Konsulter som deltar i pre-sale, säljare och säljchefer

Utbildningens innehåll
Grundläggande koncept och principer

 • Återblick - grundläggande principer
 • Genomgång av bra/dålig webdemo
 • Övning - Hur börjar jag min Discovery

Förbered Discovery

 • Återblick – verktyg och metod
 • Genomgång av bra/dålig överlämning från säljare
 • Övning – 10 frågor

Ta fram frågeställningar

 • Återblick – verktyg och metod
 • Öppna/slutna frågor – förväntade svar
 • Genomgång av bra/dålig träning av frågeställningarna
 • Övning – förbered frågeställningarna

Genomföra intervjuer

 • Återblick – arbetssätt och innehåll
 • Genomgång av bra/dålig intervjustruktur
 • Frågeställningstekniker
 • Övningar – förbered, genomför och avsluta intervju

Hjälptekniker/verktyg

 • Återblick – teknik, verktyg
 • Övning – visuell discovery

Övergång

 • Återblick – metod och verktyg
 • Genomgång av bra/dålig övergång från Discovery till Demo
 • Övning – slutför dokumentationen i Discovery
Förutsättningar

Innan kursen ska deltagaren ha genomfört den e-learningkurs som finns för Demo2WIN! och som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig innehållet på bästa möjliga sätt. Genomför e-learningen i god tid innan kursen och var beredd på att vara delaktig och att ställa frågor. Räkna med att behöva avsätt 3-4 timmar för e-learningen.

Datum och pris
 • Pris 9.900 kr för två dagar
 • Nästa utbildningstillfälle: Ej bestämt
Till anmälningssidan