Demo2WIN!

Business people working in group

Till anmälningssidan

 

 • Säkra din plats idag - begränsat med platser!
 • Pris för två dagar 9.900 kr, inklusive mat och fika
 • Utbildningen sker på svenska av vår mycket erfarna utbildningsledare
 • Fri avbokning fram till 2 veckor innan startdatum

Demo2WIN!

Utbildningsbeskrivning

Detta är en kurs som fokuserar på att förbättra dina demonstrationer och dina möjligheter att ta fler affärer genom ett strukturerat och beprövat arbetssätt.
Du kommer att få arbeta med de färdigheter och den metod som är nödvändig för att kunna genomföra demonstrationer som ger prospectet ett bra mervärde och en bild av att lösningen fokuserar på deras behov.
I kursen så kommer vi att bryta ner en god demonstration i dess komponenter och gå igenom hur vi bygger upp en bra demonstration som fokuserar på prospectets viktigaste behov. I grunden handlar det om att sälja in värdet, skapa ett förtroende och visa att man förstår prospectets behov och kan ge dem en bra lösning för behoven.

Utbildningen riktar sig till

Säljare, säljchefer och konsulter som deltar i pre-sale.

Utbildningens innehåll
The 2 % Factor

 • Återblick – The 2% Factor
 • Top 10 demofel, varför de görs och hur man kan rätta till dem

Demoscener och subscener

 • Återblick – tre guidande principer i Demo2WIN!
 • Genomgång av Tell-Show-Tell för en subscen
 • Genomgång av demofel

Tell-Show-Tell – en teknik för subscener

 • Återblick – hur genomföra en demonstration med Tell-Show-Tell
 • Hur skapa ett värdeskapande case
 • Genomgång av teknik för Tell-Show-Tell
 • Genomgång av demofel

Visuellt stöd för Tell-Show-Tell

 • Återblick – hur använda Powerpoint effektivt för inledande och avslutande Tell
 • Några verktyg för inledande och avslutande
 • Genomgång av teknik för visuellt stöd
 • Genomgång av demofel

Öppna och stäng en demoscen

 • Återblick – använda limbisk teknik för att öppna och stänga en demoscen
 • Hur leverera värde – på rätt sätt och vid rätt tidpunkt
 • Genomgång av hur man öppnar och stänger en demoscen
 • Genomgång av demofel
Förutsättningar

Innan kursen ska deltagaren ha genomfört den e-learningkurs som finns för Demo2WIN! och som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig innehållet på bästa möjliga sätt. Genomför e-learningen i god tid innan kursen och var beredd på att vara delaktig och att ställa frågor. Räkna med att behöva avsätt 3-4 timmar för e-learningen.
Som en del av dina förberedelser ska du efter e-learningen förbereda en kort (max 15 minuter) demonstration som inkluderar nyckelkomponenterna i demoscenerna: en limbisk inledning, minst en Tell-Show-Tell och ett avslut baserat på värdet.

Datum och pris
 • Pris 9.900 kr för två dagar
 • Nästa utbildningstillfälle: Ej bestämt
Till anmälningssidan