Digital marketing

Fotolia_65742872_XS

Digital marketing

För 10 år sedan var 2% av marknadsföringen digital, idag är den siffran 25%. E-Commerce har under samma period ökat tvåsiffrigt % varje år. Denna utveckling har haft ett starkt inflytande i b2b-business, detta då 93% startar sin köpprocess med online aktiviteter och har genomgått 60% av köpprocessen innan de ens träffar en potentiell leverantör.

Med en stark utveckling och tydliga behov har vi på PDC fokuserat på tre erbjudanden inom digital marketing.

1.Web Audit Workshop
Genomlysning av struktur och trafik

Se till att ni format er web på rätt sätt! Med en Web Audit genomlyser vi strukturen för webben, dess trafik och ser över analysverksamheten. Allt för att förbättra möjligheterna att driva affärer via webben. Denna Web Audit resulterar i en formell rapport för internt bruk samt en 2h workshop där vi ser över förbättringsområden och om ni är på rätt väg.

2.Trafikdrift Workshop
Att driva och analysera trafik

I denna workshop gå vi igenom olika komponenter kring att driva och analysera trafik. Vi kommer diskutera SEO (sökmotoroptimering), SEM (Search engine marketing), contentmarketing och dess verktyg bland annat. Allt detta för att ni skall förstå hur ni själva skräddarsyr er webb för att nå era mål. Att driva trafik är verkligen ett maraton och är därav en viktig kompetens inom alla verksamheter. Denna workshop är byggd som en hjälp till självhjälp för att ni skall komma igång och skapa värde på er webb.

3.Sidoptimering Workshop
Mätning, målsättning och konvertering

Ett steg är givetvis att driva trafik till sidan, men sedan gäller det att utnyttja den möjlighet som en hälsosam trafik ger. I denna workshop fokuserar vi på vad vi kan göra on-page för att driva affärer. Detta genom fokuserar kring analyticsverksamheten på webben, mätning och målsättningar, kanal, konverteringsmöjligheter och contentmarketing med mer.